Brigu o korisnicima vodi 18 djelatnika. Stručni rad s korisnicima obavlja multidisciplinarni tim koji se sastoji od: socijalnog radnika, više medicinske sestre, medicinskih sestara, fizioterapeuta uz liječnički nadzor liječnika obiteljske medicine i psihijatra a po potrebi specijalista drugih profila.

Usluge koje pružamo:

  • Stručno usmjerenu, kontinuiranu i sveobuhvatnu zdravstvenu skrb i njegu (izrada individualnog plana zdr. njege, organizacija lječničkih pregleda, preventivnih pregleda, nabavka lijekova, pomagala),
  • Prehrana u skladu s HACCAP standardima,
  • Fizikalnu terapiju,
  • Psihosocijalnu rehabilitaciju i savjetovanje,
  • Svakodnevne aktivnosti putem interesnih radionica,
  • Organiziranje proslava rođendana, vjerskih obreda (misa i ispovijed), izleta, sportskih i drugih zabavnih aktivnosti.

 

CILJ je razvijati preostale zdrave sposobnosti korisnika te pomoći osobama sa mentalnim i tjelesnim smetnjama u što boljem funkcioniranju, samostalnosti te očuvanju kvalitetnih odnosa s obitelji i širom zajednicom.

Posebna važnost pridaje se individualnom pristupu svakom korisniku te djelovanju na destigmatizaciji mentalne bolesti u široj zajednici.

skupnjak-galerija-04-usluge-02-djelatnici

ORGANIZIRANO STANOVANJE

 

U skladu sa svjetskim trendovima u skrbi za osobe s mentalnim oštećenjima od 2015. godine nudimo smještaj u stambenoj zajednici uz kratkotrajnu podršku stručnih radnika.

Stambena zajednica, smještena je u neposrednoj blizini Doma što omogućuje korisnicima da sukladno željama i potrebama lakše koriste određene usluge Doma.

Podrška u organiziranom stanovanju uključuje: razvijanje vještina i podršku u samostalnoj brizi o vlastitoj prehrani, pružanje podrške i uvježbavanje vještina pri pripremanju obroka; pružanje podrške i uvježbavanje vještina u održavanju higijene prostora; poticanje i uvježbavanje u samostalnoj brizi o osobnoj higijeni, osobnom izgledu i urednosti; pomoć pri snalaženju u vremenu i prostoru; razvijanje i poticanje radnih navika; podrška korisnicima u uključivanje u lokalnu zajednicu, poticanje društveno prihvatljivog ponašanja korisnika; motivacija i razvijanje interesa, želja, inicijativnosti i kreativnosti, pružanje podrške u svakodnevnim životnim situacijama.

skupnjak-galerija-04-usluge-01-stambena