Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

Interni akti

Interni akti

Ponudbeni list – Radovi na izgradnji nove višestambene zgrade s četiri stambene jedinice

Izjava ponuditelja o nepostojanj razloga isključenja – Radovi na izgradnji nove višestambene zgrade s četiri stambene jedinice

Troškovnik – Radovi na izgradnji nove višestambene zgrade s četiri stambene jedinice

Odgovori na pitanja i pojašnjenja – Radovi na izgradnji nove višestambene zgrade s četiri stambene jedinice

Troškovnik – Radovi na izgradnji nove višestambene zgrade s četiri stambene jedinice

Odluka o odabiru – Radovi na izgradnji nove višestambene zgrade s četiri stambene jedinice

Odgovori na pitanja i pojašnjenja – Radovi na izgradnji nove višestambene zgrade s četiri stambene jedinice

Grafički prilozi – Radovi na izgradnji nove višestambene zgrade s četiri stambene jedinice

Odgovori na pitanja i pojašnjenja – Radovi na izgradnji nove višestambene zgrade s četiri stambene jedinice

Godišnje izvješće za 2020.