Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

Unapređenje infrastrukture Doma za odrasle osobe Skupnjak kao podrška procesu deinstitucionalizacije 

Poziv na dostavu ponude – Radovi na izgradnji nove višestambene zgrade s četiri stambene jedinice

Dokumentacija za nadmetanje – Radovi na izgradnji nove višestambene zgrade s četiri stambene jedinice

Ponudbeni list – Radovi na izgradnji nove višestambene zgrade s četiri stambene jedinice

Izjava ponuditelja o nepostojanj razloga isključenja – Radovi na izgradnji nove višestambene zgrade s četiri stambene jedinice

Troškovnik – Radovi na izgradnji nove višestambene zgrade s četiri stambene jedinice

Odgovori na pitanja i pojašnjenja – Radovi na izgradnji nove višestambene zgrade s četiri stambene jedinice

Troškovnik – Radovi na izgradnji nove višestambene zgrade s četiri stambene jedinice

Odluka o odabiru – Radovi na izgradnji nove višestambene zgrade s četiri stambene jedinice

Odgovori na pitanja i pojašnjenja – Radovi na izgradnji nove višestambene zgrade s četiri stambene jedinice

Grafički prilozi – Radovi na izgradnji nove višestambene zgrade s četiri stambene jedinice

Odgovori na pitanja i pojašnjenja – Radovi na izgradnji nove višestambene zgrade s četiri stambene jedinice