Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

Dom za odrasle osobe Skupnjak provodi projekt u partnerstvu s udrugom SRCE – „Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelj“ pod nazivom „neoviSAN“.

Cilj projekta je prelazak s institucionalnih socijalnih usluga na usluge u zajednici. Aktivnosti koje će se provoditi biti će usmjerene na jačanje kapaciteta stručnjaka i osoba koje rade s osobama s invaliditetom te članovima njihovih obitelji, pružanje izvanistitucionalnih usluga psihosocijalne podrške i radne terapije te jačanje kapaciteta zajednice za pružanje usluge organiziranog stanovanja.

Također, provoditi će se i aktivnosti podizanja svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije te prevenciji institucionalizacije.

Osim edukacije zaposlenika o pružanju usluge u organiziranom stanovanju, u sklopu ovog projekta Dom za odrasle osobe Skupnjak planira zaposliti i radnog terapeuta koji će pružati usluge radne terapije korisnicima Doma. Projekt je uspješno prijavljen te se očekuje donošenje odluke o sufinanciranju i početak realizacije projekta u 2021.g.