Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama je pravo građana koje je zajamčeno međunarodnim i domaćim dokumentima, čije ostvarenje obuhvaća obvezu Doma za odrasle osobe Skupnjak kao tijela javne vlasti da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu te mogućnost pristupa informacijama putem zahtjeva korisnika.

Čl.5. st.3. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) „Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana(napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.“

Čl.5. st.1. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) „Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.“

OGRANIČENJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Temeljem članka 15. zakona o pravu na pristup informacijama ( NN broj 25/13, 85/15) Dom za odrasle osobe Skupnjak može uskratiti pravo na pristup informacijama.

UPUTE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA INFORMACIJE

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva Domu ili usmenim putem.

Obrazac zahtjeva se nalazi pod: „Obrasci“

Podnošenje zahtjeva:
– pisanim putem na adresu:

Dom za odrasle osobe Skupnjak
Šulinec 2b
10 380 Sveti Ivan Zelina
n/r službenika za informiranje

– putem elektroničke pošte: info@domskupnjak.hr
– telefonom na broj: 01 2060 064
– fax: 01 4001 493

Usmeno postavljene zahtjeve primat će službenik za informiranje
Ponedjeljkom, srijedom i petkom od 10 – 12 sati

Napomena: putem ovih adresa (pisano, e-mail) zaprimaju se isključivo zahtjevi upućeni putem obrasca „Zahtjeva za pravo na pristup informacija“ i/ili „Zahtjeva za dopunu ili ispravak informacija“ i „Zahtjeva za ponovnu uporabu informacija“.

Pisani zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:
– naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
– podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
– ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Informaciju možemo učiniti dostupnom na jedan od sljedećih načina:

– neposrednim davanje informacije
– davanje informacije pisanim putem
– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata
– dostavljanjem preslika dokumenata
– na drugi prikladan način

Odgovor na Vaš usmeni ili pisani zahtjev za pravo na pristup informacijama proslijedit ćemo u zakonski propisanom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Napomena: Dom za odrasle osobe Skupnjak obračunati će visinu naknade stvarnih i materijalnih troškova i troškova dostave informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih i materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14).

Obrasci:
Zahtjev za pravo na pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o imenovanju zamjenika službenika
Naknada za pristup informacijama

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Izvješće za 2017. godinu 

Izvješće za 2018. godinu

Izvješće za 2019. godinu

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama je pravo građana koje je zajamčeno međunarodnim i domaćim dokumentima, čije ostvarenje obuhvaća obvezu Doma za odrasle osobe Skupnjak kao tijela javne vlasti da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu te mogućnost pristupa informacijama putem zahtjeva korisnika.

Čl.5. st.3. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) „Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana(napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.“

Čl.5. st.1. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) „Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.“

OGRANIČENJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Temeljem članka 15. zakona o pravu na pristup informacijama ( NN broj 25/13, 85/15) Dom za odrasle osobe Skupnjak može uskratiti pravo na pristup informacijama.

UPUTE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA INFORMACIJE

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva Domu ili usmenim putem.

Obrazac zahtjeva se nalazi pod: „Obrasci“

Podnošenje zahtjeva:
– pisanim putem na adresu:

Dom za odrasle osobe Skupnjak
Šulinec 2b
10 380 Sveti Ivan Zelina
n/r službenika za informiranje

– putem elektroničke pošte: info@domskupnjak.hr
– telefonom na broj: 01 2060 064
– fax: 01 4001 493

Usmeno postavljene zahtjeve primat će službenik za informiranje
Ponedjeljkom, srijedom i petkom od 10 – 12 sati

Napomena: putem ovih adresa (pisano, e-mail) zaprimaju se isključivo zahtjevi upućeni putem obrasca „Zahtjeva za pravo na pristup informacija“ i/ili „Zahtjeva za dopunu ili ispravak informacija“ i „Zahtjeva za ponovnu uporabu informacija“.

Pisani zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:
– naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
– podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
– ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Informaciju možemo učiniti dostupnom na jedan od sljedećih načina:

– neposrednim davanje informacije
– davanje informacije pisanim putem
– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata
– dostavljanjem preslika dokumenata
– na drugi prikladan način

Odgovor na Vaš usmeni ili pisani zahtjev za pravo na pristup informacijama proslijedit ćemo u zakonski propisanom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Napomena: Dom za odrasle osobe Skupnjak obračunati će visinu naknade stvarnih i materijalnih troškova i troškova dostave informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih i materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14).

Obrasci:
Zahtjev za pravo na pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o imenovanju zamjenika službenika
Naknada za pristup informacijama

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Izvješće za 2017. godinu 

Izvješće za 2018. godinu

Izvješće za 2019. godinu

Izvješće za 2020. godinu