Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

KRATKI OPIS PROJEKTA

Dom za odrasle osobe Skupnjak je u skladu sa svojom vizijom za daljnjim razvojem novih oblika smještaja i kvalitetnijem pružanju skrbi za osobe s mentalnim oštećenjima, pokrenuo projekt kojim će unaprijediti postojeću infrastrukturu namijenjenom izvaninstitucijskom obliku smještaja.
Pozitivni rezultati organiziranog stanovanja u postojećoj stambenoj jedinici Doma te novi ciljevi Republike Hrvatske i Europske unije vezano uz deinstitucionalizaciju, transformaciju i prevenciju institucionalizacije potaknuli su Dom za odrasle osobe Skupnjak za širenjem kapaciteta organiziranog stanovanja i povećanje broja korisnika u sustavu organiziranog stanovanja.

Projekt „Unapređenje infrastrukture Doma za odrasle osobe Skupnjak kao podrška procesu deinstitucionalizacije“ uključuje izgradnju i opremanje 4 stambene jedinice namijenjenom organiziranom stanovanju za 20 korisnika s mentalnim oštećenjima. Svaka stambena jedinica sastoji se od dnevnog boravaka, kuhinje i blagovaonice, dva sanitarna čvora te dvije dvokrevetne i jedne jednokrevetne sobe. Novoopremljeni prostor pruža visoku kvalitetu smještaja, kako bi se stvorili uvjeti što sličniji životu izvan institucije. Time se doprinosi izmještanju korisnika s institucijskog oblika skrbi na skrb u zajednici, prevenciji institucionalizacije te razvoju izvaninstitucijskih usluga u zajednici.

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Cilj projekta je deinstitucionalizacija i unapređenje usluge doma socijalne skrbi za odrasle osobe s poteškoćama mentalnog zdravlja i jačanje mreže izvaninstitucijskih oblika smještaja na području Zagrebačke županije.


Projekt, kroz izgradnju novih stambenih jedinica, ima svrhu povećanja kapaciteta izvaninstitucijskog oblika smještaja, funkcionalno i prostorno poboljšanje, modernizaciju i povećanje razine kvalitete i udobnosti smještaja u stambenim zajednicama za osobe s mentalnim oštećenjima (skrb u zajednici), a koje ne trebaju institucionalnu skrb već se većim dijelom mogu brinuti samostalno o sebi.


Također, provedba ovog projekta omogućuje i zadržavanje postojeće razine zaposlenosti, ali i izravno utječe na kreiranje novih radnih mjesta. Nakon završetka projekta i nakon popunjavanja stambenih jedinica, planirano je zapošljavanje novih djelatnika kako bi se osigurala ista razina kvalitete usluge za sve korisnike.

Ukupna vrijednost Projekta: 4.407.633,62 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 3.085.343,53 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 1.6.2019. – 1.6.2021.

Kontakt osoba za više informacija: Ksenija Skupnjak Drakšić, kskupnjak@gmail.com

Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj