Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

Smještaj  je  socijalna  usluga koja se ostvaruje kao institucijska skrb, a koja  može  obuhvatiti  uslugu  stanovanja,  prehrane,  njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne podrške, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti i aktivnog provođenja vremena, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Dom za odrasle osobe Skupnjak nudi uslugu  privremenog ili dugotrajnog smještaja.

  1. Privremeni smještaj  priznaje se u kriznim situacijama, radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa i u drugim slučajevima koji su propisani važećim Zakonom o socijalnoj skrbi
  2. Dugotrajni smještaj priznaje se korisniku kojem je tijekom duljeg vremenskog razdoblja potrebno osigurati intenzivnu skrb i zadovoljavanje drugih životnih potreba.

Smještaj je organiziran u ustanovi, u kojoj se nalazi ambulanta, kuhinja sa blagovaonicom, praonicom rublja, prostorom za radnu terapiju te prostorima za dnevni boravak i druženje korisnika.

Sobe za smještaj korisnika su dvokrevetne ili trokrevetne te su opremljene sukladno propisanim standardima. U 2020.g. nabavljeno je novih 10 medicinskih kreveta, koji će podići kvalitetu smještaja za nepokretne i teško pokretne korisnike.

Kupaonice i sanitarni čvorovi prilagođeni su invalidnim osobama. 

Vlastita kuhinja opremljena je po HACCP standardima i neprestano se modernizira kako bi kvaliteta pripremljene hrane bila što bolja.  

Ustanova je opremljena i sa dizalom, koje omogućuje korisnicima lakše kretanje po svim etažama Doma.

Radna okupacija i druženje korisnika mogući su i u dvorištu Doma. Zelena površina od 5000 m2 sa sjenicom, voćnjakom i vrtom omogućuje da korisnici, sukladno svojim željama, na različite načine koriste vanjski okoliš i provode vrijeme na svježem zraku.