Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

Dom pruža socijalne usluge skrbi izvan vlastite obitelji odraslim osobama s mentalnim oštećenjima. Vrste socijalne usluge koje Dom pruža su usluge smještaja i organiziranog stanovanja.

Za korisnike koji sami snose troškove smještaja usluge se ostvaruju sklapanjem Ugovora o smještaju sa ugovarateljem ili skrbnikom. Usluge se ostvaruju i  rješenjem centra za socijalnu skrb, pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi.

Ukoliko ste zainteresirani za smještaj u našem Domu kontaktirajte nas ili nam pošaljite Zahtjev za smještaj i potrebnu dokumentaciju, koju možete naći ovdje