Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

Dokumenti koji su potrebni za razmatranje zahtjeva za smještaj i prijem u ustanovu

 
  • Ispunjeni obrazac zahtjeva za smještaj
  • Preslika važnije medicinske dokumentacije (novije)
  • Domovnica i rodni list
  • Preslika: osobne iskaznice, zdravstvene iskaznice, iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja
  • Socijalna anamneza, ako postoji
  • Rješenje o skrbništvu, ako postoji

O prijemu u Dom odlučuje Komisija za prijem i otpust korisnika koju čine: ravnateljica, socijalni radnik i glavna medicinska sestra.

Svi zainteresirani mogu obići ustanovu radnim danom u vremenu od 09.00- 16.00 h ili prema dogovoru.

IZJAVU O ZAHTJEVU ZA SMJEŠTAJ možete preuzeti u PDF i EXCEL formatima.